Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/News/cultural/AliAsgharFani-VazirAmozesh01.jpg'
There was a problem loading image 'images/News/cultural/AliAsgharFani-VazirAmozesh01.jpg'

AliAsgharFani-VazirAmozesh01.jpgترکمن نیوز به نقل از شهروندان:
وزیر آموزش و پرورش در جمع مدیران آموزش و پروش سراسر کشور، از کسری ۵ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه خبر داد.

علی اصغر فانیبه گزارش فارس، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سی‌ویکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق سراسر کشور که در مرکز همایش‌های رازی دانشکده علوم پزشکی تهران برگزار شد با اشاره به اینکه راهبرد و استراتژی امروز آموزش و پرورش ارتقای کیفیت است اظهار داشت: زمانی در آموزش و پرورش حدود ۱۹ میلیون دانش‌آموز داشتیم و حتی در اطراف تهران مدارس ۶ شیفته وجود داشت و آنجا بحث کیفیت مطرح نبود.
وی افزود:‌ امروز آن ۱۹ میلیون دانش‌آموز به ۱۲ میلیون رسیده و حدود دو سوم آن زمان شده است اما تجهیزات و امکان آموزشی ۱٫۵ برابر رشد داشته است.
فانی با بیان اینکه امروز استراتژی آموزش و پرورش ارتقای کیفیت است خاطر نشان کرد: اگر این فرصت را از دست بدهیم یقینا ظلم بزرگی به آموزش و پرورش کشور کرده‌ایم و بنابر این این استراتژی را قبول می‌کنیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در ذیل این استراتژی سند تحول بنیادین، سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری و سند تحول جامع علمی کشور که همگی اسناد بالادستی هستند وجود دارد که خوشبختانه سند تحول آموزش و پرورش جامع تمام اسناد بالادستی است.
وی گفت: سند تحول یک سند جامع بالادستی کشور است که خودمان را موظف به اجرای درست و حساب‌شده آن می‌دانیم.

سند ملی آموزش و پروش در دولت هشتم تصویب شد
فانی با بیان اینکه در دولت هشتم و در زمان وزارت حاجی سند تحول به تصویب هیات دولت رسیده است خاطر نشان کرد: در آن زمان این سند به نام سند ملی آموزش و پرورش بود که آنجا حضور داشتم.
وی افزود:‌ در آن زمان پیشنهاد دادم که سند ملی آموزش و پرورش ترجمان چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ است و این پیشنهاد ارائه و با تغییراتی تصویب شد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سند تحول سه مرحله دارد تصریح کرد: مرحله نخست تدوین و تصریب سند بود که انجام شد، مرحله دوم نقشه راه است که نیاز به اجرای برنامه و تمهید مقدمات دارد و مرحله سوم اجرای این سند است.
وی افزود: دو یا سه سال پیش که کلاس ششم تحت عنوان ۶٫۳٫۳ راه‌اندازی شد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدیم و امروز همکارانم به دنبال نقشه راه هستند تا بدانیم سند تحول چه پیش‌نیازها و اقداماتی نیاز دارد.
فانی با اشاره به اینکه پیام سند تحول تبدیل نظام آموزشی به یک نهاد فرهنگی و تربیتی است و این سند ۶ ساحت را دنبال می‌کند تصریح کرد: ساحت تربیت اعتقادی و اخلاقی، ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی، ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، ساحت تربیت علمی و فناورانه، ساحت تربیت زیبایی‌شناسی و هنری و ساحت تربیت ریختی و بدنی شش ساحت سند تحول هستند.

آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد
وزیر آموزش و پرورش اداره یک سازمان را منوط به داشتن زمان و منابع محدود دانست و اظهار داشت: امسال قریب به ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار آموزش و پرورش است و اعلام می‌کنیم که ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.
ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی نخستین سیاست آموزش و پرورش
فانی با بیان اینکه مسائل آموزش و پرورش را باید اولویت‌بندی و سیاست‌گذاری کنیم تا از دل آنها مسائل مهم را خارج کنیم گفت: حدود ۷۵۰ مسئله در آموزش و پرورش را احصا کردیم و سپس تلفیق و طبقه‌بندی شد و از دل آنها سیاست‌های امروز آموزش و پرورش را استخراج کردیم.
وی یکی از سیاست‌های آموزش و پرورش را ساماندهی و بهسازی منابع انسانی اعلام و تصریح کرد: آموزش و پرورش با در اختیار داشتن یک میلیون پرسنل رسمی بزرگترین دستگاه کشور است که این نیروی انسانی هم به لحاظ رشته تحصیلی، جایگاه جغرافیایی و جنسیت درست توزیع نشده است که در بعضی مناطق با تورم نیرو و بعضی مناطق با ازدیاد نیرو مواجه هستیم.

تهران ۳ هزار نیروی خانم اضافی دارد
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بعضی از شهرهای بزرگ با تورم نیروی انسانی مواجه هستیم عنوان کرد: در تهران ۳ هزار نیروی انسانی خانم اضافه داریم که ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش یک پروژه مهم، سنگین و زمانبر است.

به ازای هر ۱۱٫۵ دانش‌آموز یک فرهنگی وجود دارد
فانی با اشاره به اینکه ۱۲٫۵ میلیون دانش‌آموز در آموزش و پرورش وجود دارد گفت: یک میلیون دانش‌آموز در بخش غیر دولتی درس می‌خوانند و ۱۱٫۵ میلیون دانش‌آموز در بخش دولتی به همراه یک میلیون فرهنگی اداره می‌شوند که یعنی به ازای هر ۱۱٫۵ دانش‌آموز یک فرهنگی وجود دارد که این نسبت در کشورهای اروپایی حدود ۱۴ است.
وی افزود: بر اساس آمار استخراج شده ۳۴ یا ۳۵ درصد نیروی انسانی آموزش و پرورش بیرون کلاس‌های درس هستند و حدود ۶۵۰ هزار نیروی انسانی در کلاس‌های درس هستند که این یعنی نیروهای پشتیبانی نیمی از نیروهای آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند.

پیش‌بینی می‌کنیم ۹۹درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق شود
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد:‌ امسال پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود و با یک درصد بودجه نمی‌توان کار کیفی انجام داد که به صلاح نیست نیروهای آموزش و پرورش را بیش از این افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تادر ورود نیروی انسانی دقت بیشتری کنیم خاطر نشان کرد: ۱۱٫۵ میلیون دانش‌آموز به خوبی با ۸۰۰هزار نیرو اداره می‌شود اما اگر ‌نیروی انسانی درست و صحیح، با توجه به جنسیت، موقعیت جغرافیایی و به لحاظ رشته درست انتخاب شده باشند این کار انجام می‌شود.
فانی با بیان اینکه دومین سیاست آموزش و پرورش توسعه مشارکت است تصریح کرد: فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش ایجاد می‌کند که دانش‌آموزان در اداره مدرسه مشارکت کنند.
وی افزود: دولت باید ظرفیت را برای تحصیل رایگان فراهم کند و از طرفی هم حمایت از مدارس غیر دولتی مطابق اصل ۳۰ قانون اساس دنبال شود؛ اگر نمی‌توانید توسعه مشارکت در زمینه مدارس غیر دولتی داشته باشید ادامه ندهید و کار را به کسی دیگر واگذار کنید.

بودجه‌ریزی عملیاتی در نیم درصد مدارس انجام می‌شود
فانی با اشاره به سومین سیاست آموزش و پرورش که عملیاتی کردن بودجه است اظهار داشت: امروز مدیران مدرسه هیچ اختیاری در زمینه هزینه‌های داخل مدرسه ندارند؛ امسال به پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس در نیم درصد مدارس کشور بودجه‌ریزی عملیاتی را دنبال می‌کنیم.
وزیر آموزش و پرورش چهارمین سیاست آموزش‌ و پرورش را ارتقای مدیریت آموزشگاهی عنوان کرد و گفت: سیاست جدی ما دنبال کردن سیاست مدرسه محوری است و به دنبال این باشیم که ادارات در خدمت مدارس باشند.
وی افزود:‌ امسال طرح تعالی مدرسه در ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه کشور اجرا می‌شود و گامی در راستای مدرسه محوری و ارتقای مدیریت آموزشگاهی است.
فانی سیاست پنجم این وزاتخانه را تمرکز‌زدایی عنوان و تصریح کرد: آموزش و پرورش یک سازمان به غایت متمرکز است و رسمیت در آموزش و پرورش بالا است.

مطالب مرتبط:

حضور 3 گلستانی در اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان

ﺧﺒﺮ ﮐﻤﺪﯾﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ

هزینه شیمی درمانی/۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه داروهای سرطان

کشف بیش از دومیلیارد ریال کالای قاچاق در گلستان

مراسم جشن میلاد پیامبر اعظم محمد (ص) در اینچه برون + عکس

تشییع پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در شهر فراغی استان گلستان

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner001

Berenj Jahed

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Telgeram