shora-shahrdari 227تورکمن نیوز به نقل از هفته‌نامه صحرا - منصور آق:حاج عبدالكريم آخوند جاور امام جمعه اهل سنت گنبدكاووس در نماز جمعه 24 بهمن ماه از همكارى و تلاش هاى اعضاى شوراى شهر و شهردار گنبد تجليل و تقدير نمود. تحليل گران اجتماعى اين سخنان امام جمعه گنبد را نوعى رهنمود به اعضاى شوراى شهر و شهردار قلمداد كردند؛ زيرا اختلافات و طرح سئوال شورا از شهردار و قريب الوقوع بودن استيضاح شهردار توسط شوراى شهر بر همگان آشكار بود. ولى تنها 4 روز بعد يعنى 28 بهمن خبر عزل شهردار گنبدكاووس توسط شوراى اسلامى شهر موجب حيرت شهروندان گنبدى شد.

 

 استيضاح شهردار در جلسه 27 بهمن ماه به علت 7 موافق و 4 مخالف به حدنصاب نرسيد. بر اساس ماده 73 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور، براى استيضاح و عزل شهردار دو سوم اعضاى شورا بايد رأى مى‌دادند. ولى رئيس شوراى شهر در مصاحبه ها اعلام كرد:
در جلسه اى با حضور اعضاء شوراى شهر، شهردار »گنبد با 7 راى مخالف بركنار شد... به جهت عدم توافق شورا بر استمرار كار شهردار فعلى و با راى اكثريت رئيس شورا در مصاحبه «. مهندس قزلجه بركنار ... شده‌ ايش از عزل شهردار سخن گفت. با توجه به اين كه طبق قانون با 7 رأى نمى‌توان شهردار را بركنار كرد؛ بيان چنين مطلبى تعجب برانگيز بود.


واقعيت ماجرا اين است كه مخالفين شهردار وقتى از طريق استيضاح موفق به عزل وى نمى‌شوند در اقدامى عجولانه با به اجرا گذاردن استعفايى كه پيش از شروع به كار شهردار از وى گرفته بودند و ارسال آن به فرماندارى، وانمود مى كنند كه شهردار استعفا داده است.
استعفاى پيشاپيش مهندس قزلجه نيز اين ذهنيت را تداعى مى‌كند كه وى به هر قيميتى مى‌خواسته است كه بر كرسى شهردارى تكيه بزند. در غير اين صورت دادن استعفاى بدون تاريخ به هيچ وجه عقلانى نيست.


معاون استاندار و فرماندار ويژه گنبدكاووس حكم عزل مهندس قزلجه توسط شوراى شهر را نپذيرفته و راى به بازگشت شهردار داد و مهندس قزلجه مجددا آغاز به كار كرد.
مخالفين مهندس قزلجه در شوراى شهر با ارسال اعتراضيه به شوراى حل اختلاف استان، هم چنان براى عزل شهردار اصرار مى كنند. شواهد حاكى از آن است كه اين اختلاف ادامه دارد و بدون ترديد دود آن به چشم شهروندان گنبدى خواهد رفت.


به عنوان يك شهروند و خبرنگارى كه حدود 30 سال از نزديك شاهد مسايل شهرى گنبد بوده و با شهرداران متعدد و 4 شوراى شهر ارتباط داشته ام، بارها و بارها از عملكرد شوراى شهر فعلى دفاع نموده ام. اما در اين ماجرا نظر اعضاى شوراى شهرگنبد را به برخى نكات قانونى و اخلاقى جلب مى‌كنم:


1- طبق قانون استيضاح و عزل شهردار حق شورا است و اين حق طبيعى و قانونى را هيچ كسى منكر
نيست ولى حفظ رضايت مندى شهروندان و موكلين شوراها، درك شرايط، حفظ وحدت و هم دلى چه در بين اعضاى شورا، چه بين شورا و شهردارى و بين عقبه اى كه منجر به روى كار آمدن اين شورا شد؛ مهم تر از حضور يا عدم حضور يك نفر در رأس شهردارى است!

 

2-  نكته بسيار مهم رضايت نسبى شهروندان شيعه و سنى گنبد از عملكرد شوراى شهر و مهندس قزلجه است. شايد براى نخستين بار است كه اكثريت شهروندان مناطق مختلف شرق، غرب، شمال و جنوب شهر گنبد از عملكرد يك شهردار و شوراى شهر ابراز رضايت مى كنند. در چنين شرايط مطلوبى عزل شهردار منطقى به نظر نمى رسد.


3- اختلاف نظر و سليقه بين اعضاى شوراى شهر، هم چنين شورا و شهردار طبيعى است. اين مسئله بين اكثر شهرداران و شوراها وجود دارد و خواهد داشت.
اختلاف نظر در مقابل عمران و آبادنى شهر و رضايت مندى همشهريان، قابل اغماض و اصولاً از ملزومات دمكراسى است.


4- زمان عزل شهردار به هيچ وجه مناسب نبود و شوراى شهر گنبد به نظر تصميمى عجولانه گرفته است.
درست در پايان سال مالى و زمان ارائه لايحه بودجه سال 94 توسط شهردارى براى تصويب آن در شوراى شهر، هم چنين در پيش بودن تعطيلات نوروزى و حضور هزاران مسافر در گنبد، زمان درستى براى اين تصميم به نظر نمى رسد!


5- برخى از سئوالات و انتظارات شوراى شهر از مهندس قزلجه بسيار كلى، موضوعاتى قديمى، همه‌گير و چند وجهى است و به جرأت مى توان ادعا كرد انجام آن ها در توان يك شهردار، چه مهندس قزلجه و چه هر شخص ديگر و حتى هيچ شوراى شهرى هم نيست.
2 و 3 از اين دست است. هر انسان ، موضوع سئوالات 1منصفى با خواندن اين سئوالات به عملى نبودن آن ها اذعان مى كند. در اين مقال به صورت گذرا تنها 5 سئوال نخست شوراى شهر و پاسخ شهردار را بررسى می‌كنم.

 

6- اعضاى شوراى شهر در سئوال يك از «عدم اجراى صحيح و شايسته بر تنظيف و نگهدارى و تسطيح معابر و انهار عمومى و مجارى آب ها و فاضلاب و  تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايى» پرسيده است؛ به جرأت مى توان ادعا نمود كه طى ساليان گذشته و در دوران تصدى هيچ شهردار و شوراى شهرى، وضع شهر بهتر از اين نبوده كه شهردار فعلى كوتاهى كرده باشد!


7- در سئوال دوم شوراى شهر از «کوتاهی کردن در اعمال قانون درخصوص آزاد نمودن معابر و اماكن سطح شهر على الخصوص خيابان امامزاده غربى، ميهن، شريعتى و ... همچنين افزايش روز افزون سد معابر و دستفروشى  در معابر و مبادى ورودى شهر و كوتاهى واحد بازرسى» گله كرده است.


از بين رفتن معضل سد معبر و دست فروشى به درستى دغدغه شوراى شهر بوده و جاى تقدير دارد. اين مهم از آرزوهاى ديرينه همه مردم و مسئولين اجرايى بوده و هست. ولى اين معضلى اجتماعى است كه به ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور مرتبط است و شهردارى و شوراى شهر به تنهايى قادر به حل آن نيستند. سابقه ميوه فروشان خيابان هاى ميهن، امامزاده غربى و شريعتى به قبل از انقلاب بازمى گردد؛ حال انصاف بدهيد كدام شهردار و شوراى شهرى 1 سال مى تواند اين معضل اجتماعى را / در عرض 5 برطرف سازد؟

 

8-  در سئوال سوم اعضاى شورا از «عدم اهتمام و كوشش در جهت رفع چهره ناهنجار اجتماعى ناشى از وجود متكديان سطح شهر پرسيده‌اند؛ انصافاً اين معضل اجتماعى در كدام يك از 1331 شهر كشور برطرف شده (به جز تبريز) و كدام شورا و شهردارى در سطح كشور به اين مهم نايل آمده‌اند؟ تكدى‌گرى سابقه‌اى چند صدساله دارد و برطرف ساختن آن نياز به عزم ملى، سياست گذارى كلان كشورى و تخصيص اعتبارات ملى و تغيير فرهنگ عمومى دارد نه شهردارى توانمند!

 

9- شورائيان در سئوال چهارم به حق از تصويب قبل از اجراى پروژه ها توسط شوراى شهر سخن رانده‌اند؛ ولى اگر شهردارى در عمران و آبادانى شهر مثل آسفالت معابر خيابان بخارائيان و انتهاى خيابان رسالت »
و پروژه هاى جدول كشى سى مترى جرجان و نهر اقدم و « (حتى) بدون اطلاع شوراى شهر و برنام هريزى اوليه بر اساس اختيارات شهردارى بر شورا پيشى بگيرد بايد تشويق شود نه استيضاح!


10- شوراى شهر در سئوال 5 از نام گذارى خيابان قليچ انورى بدون مصوبه شورا پرسيده است و شهردارى نيز مستند پاسخ داده كه اين نام چندين سال قبل انتخاب شده و شهردارى تنها به خواست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به نوسازى تابلو اقدام نموده است.
يادآورى اين نكته نيز خالى از لطف نخواهد بود كه مرحوم قليج انورى از هنرمندان به نام گنبد و تركمن بوده و نامگذارى خيابانى به نام ايشان در راستاى تقدير از نام آوران شهرستان امرى پسنديده است!


11- مسئله بسيار مهم و حياتى كه اعضاى شوراى شهر نبايد آن را فراموش كنند؛ نحوه جلوس آنان بر كرسى شورا است. اين شورا ماحصل تلاش هاى شبانه روزى صد ها ياش اولى و امين اعضاى محلات مختلف شهر براى شكل گيرى ائتلاف 11 و اعتماد هزاران شهروند گنبدى به اين زحمات و ائتلاف بوده است.


مهندس قزلجه نيز از بطن همين ياش اولى ها و ائتلاف 11 برآمده و با 11 رأى شوراى شهر بر كرسى شهردارى نشسته است. وى سابقه فعاليت هاى اجتماعى بسيارى دارد كه از آن جمله مى توان به حضورش در حلقه نزديك ترين ياران شهيد معمى هلاكو نماينده 2دوره مجلس شوراى اسلامى، همكارى با كميته هاى اجرايى و نظارتى انتخابات در سطح شهرستان اشاره نمود. با اين سوابق از وى انتظار مى رفت با شوراى شهر هماهنگ تر باشد تا زمينه هاى بروز اختلافات را در ريشه بخشكاند!


شورا و شهردار مديون ياش اولى ها هستند و بايد هم چنان از مشورت آنان بهره ببرند. ياش اولى ها با بزرگوارى تمام از دخالت در امور شورا و شهردارى امتناع كرده اند ولى اين دليلى براى عدم مشورت اعضاى شورا و مهندس قزلجه با ايشان نيست و باز هم در اين خصوص نظر اكثريت آنان مهم است.


اصرار شورائيان براى عزل مهندس قزلجه، نه تنها موجب عميق تر شدن دو دستگى در شورا و تشديد اختلاف بين شورا و شهردارى شده، بلكه موجبات تفرقه در بين ياش‌اولى‌ها را نيز فراهم ساخته كه اشتباهى نابخشودنى و جبران ناپدير خواهد بود!


از سويى ديگر فراموش نكنيم كه اخيراً تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طرحى دو فوريتى ارائه كرده و خواستار سلب اختيار نصب و عزل شهرداران از شوراها شدند. مهم ترين دليل اين كار را دخالت شوراهاى شهر در كار شهرداران عنوان كرده و انتخاب شهردار توسط شوراها را دخالت در امور اجرائى شهرها قلمداد كردند.


من به عنوان يك خبرنگار طى مقاله اى از اختيارات به حق شوراها دفاع نمودم ولى آيا نحوه برخورد شوراها با شهرداران گنبد، گرگان، كردكوى، بندرتركمن و ... (به عنوان بخش كوچكى از ايران اسلامى) ادله مستدلى بر ادعاى نمايندگان مجلس نيست؟ اگر اين طرح در صحن علنى مجلس رأى بياورد هيچ حرجى نيست زيرا شوراها با دست خود هيزم بر اين آتش مى ريزند و از ماست كه بر ماست!


گنبدكاووس- منصور آق

 

خوانندگان عزیز لطفا نظرات، انتقادات و  پیشنهادات سازنده خود را برایمان ارسال کنید.

******

 

مطالب مرتبط:

ریزگردها در گلستان نیازمند توجه جدی کشور/ضرورت گنجاندن گلستا

پایان رایزنی‌های کارشناسان نشست ایران و آمریکا در وین

۲نفر در تصادف محور گنبد کاووس به آق قلا کشته شدند

جزییات شلیک تیر هوایی در حرم امام(ره)/ آماده باش ماموران پلی

برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان گلستان

سپاه پاسداران امنیت منطقه و مسلمین را تضمین کرده است

دیدگاه‌ها  

0 #18 پاسخ: دود اختلاف شوراى شهر و شهردار گنبدكاووس در چشم شهروندانمصطفی 1395-09-30 07:57
من خودم راننده تاکسی هستم و 20 سال کارم همینه و کار 5 شهردار دیدم اقای قزلجه ظرف3سال به اندازه 5 شهردار قبلی کار کرد مردم و ترکمن صحرا همه به چشم دیدن که در این 3سال که اقای قزلجه شهردار بود به اندازه 10 شهردار قبلی به عمران و ابادانی کرد اگر فقط انهایی که مخالف شهردار هستند کمی فکر کنند متوجه خواهند شد که شورای محترم فقط بخاطر اینکه نتوانستند از شهردار سو استفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند دست به چنین کاری زدند ایا شهردار جدیدی که میاید در طول یک سال باید کار و کارکنان را بشناسد و با شورا هماهنگ شود یا به شهر برسد اصلا اقای قزلجه شهردار خوبی نیست ایا شخص جدید میتواند بهتر از او عمل کند فقط این کار شورا باعث شد ابروی ترکمنها برود و مردم ترکمن نسبت به همدلی و یکپارچگی شک کنند. چرا اعضای شورا انقدر به فکر جیب خود هستند شخصا چند نمونه از کارها و پیشنهادهای شورا برای گرفتن زمین از افرد با قیمت بالاتر از قیمت واقعی بودم که شهردا عزیز مخالفت کردند اگر شهرمان چندتا مثل اقای قزلجه داشت ترکمن صحرا آباد می‌شد.
0 #17 مثال حکایت شهردارطناز گنبدی 1394-01-28 16:43
در دشتی نه چندان خرم گله‌ی گوسفندان و یک بز خرامان میچریدند. رفتار بز با گله زیاد هماهنگ نبود در نتیجه میانه گوسفندان و بز شکرآب بود. روزی گله از روی نهری پرش کنان گذشتند و بز گله را شیطنت بار تماشا می‌کرد. در پایان بز به گوسفندان گفت من نادیدنی‌های همه شما را وقتی از روی نهر پریدید و دنبه شما بالا رفت دیدم و همه جا جار زد. بز از دم خود غافل بود.
مثال حکایت شهردار و شوراست
0 #16 پاسخ به رضاییرشید 1394-01-08 19:27
به نظر من محتوای سوالات نشان از بیسوادی اعضای شورای شهر است آنها چیزی جز آسفالت و جدول کشی و مسائل پیش پا افتاده ای از این قبیل یاد ندارندو نمیتوانند ایده هایی جدید به شهردار محترم ارائه بدهندو مجبور میشوند خودشان را به امور داخلی شهرداری سرگرم کنندوبه مردم بگویند که ماهم داریم کارمیکنیم.
درضمن مسئول شهرسازی برادرش نیست لطفا اطلاعاتت را کامل کن بعد نظر بده و کسی را هم که مسئول گذاشته بیش از یازده سال کارمند رسمی شهرداری میباشد و از مهندسان قدیمی سازمان نظام مهندسی میباشد.هرچند که در حال حاضر مسئول شهرسازی نیست. پیشنهاد میکنم کمی در این در این مورد تحقیق کنی تا خیالت راحت شود.
البته اگر هم برادرش را مسئول شهرسازی میگذاشت ایشان هم کم تجربه نیست واز مهندسان پایه یک نظام مهندسی میباشد و تجربه ی کافی در امور شهرداری را دارد.
و اینکه منظور آقای آق آنگونه که شما میگویید نیست .ایشان فرمودند:برخى از سئوالات و انتظارات شوراى شهر از مهندس قزلجه بسيار كلى، موضوعاتى قديمى، همه‌گير و چند وجهى است و به جرأت مى توان ادعا كرد انجام آن ها در توان يك شهردار، چه مهندس قزلجه و چه هر شخص ديگر و حتى هيچ شوراى شهرى هم نيست.
به نظر من باید تعصب را کنار گذاشته و باید منطقی و عقلانی نظر داد.و فرمایشات ایشان (اقای آق) کاملا منطقی میباشد
0 #15 پاسخ به م.امین اعضاءنیما 1394-01-06 20:47
به نظر من مطالبی که شما در مورد ساختمانهای بدون پروانه عرض کردید صحت ندارد وقطعا شهرداری با مواردی که شما عرض کردید برخورد کردندبهتر است از روی تعصب نظر ندهید و وجدان خود را هم قاضی بگذاریدو با کلمات بازی نکنید.
در ضمن در مورد انحلال شورا هم امیدواریم هرچه زودتر انجام شود.
صدالبته یاشولی ها و مردم طرف شهردار هستندو شما دل خودتان را بیخودی خوش نکنید و فکر نکنید که مردم و یاشولی ها با شما هستند.
0 #14 پاسخ: دود اختلاف شوراى شهر و شهردار گنبدكاووس در چشم شهروندانرضایی 1394-01-06 03:05
سوالات شورای شهر و پاسخ های جناب شهردار را مطالعه کردم.
آنچه که از انشاء سوالات بر می آید مشخص است که از ادبیات مختلفی بر خوردار است . پاسخ ها نیز چنین است . بر اساس قوانین سوال میتواند ار جانب تنها یک عضو شورا مطرح شود . در کل محتوی سوالات نشان از دغدغه اعضای محترم شورای شهر در کوچکترین مسائل شهری دارد . هر جا که کوتاهی و تعلل در عملکرد شهردار مشاهده شده بصورت سوال مطرح نموده‌اند. باید از ایشان تشکر کنیم زیرا که اوضاع نظافت، سد معابر، ترافیک، پارکینگ، و غیره را در سطح شهر نامناسب دیده پیرو فرمایش مولای متقیان که هرچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند از اوضاع اظهار نارضایتی کرده اند . برخلاف آقای منصور آق که آنچه را که برای خود می پسندد برای دیگران هم مناسب دانسته است و بی نظمی سطح شهر و ترافیک و سطح نظافت شهر را کافی و عادی دانسته اند.
اما در سوالات اعضای ارجمند شورای اسلامی شهر جای چند سوال مهم خالیست. وضعیت نابسامان جمعه بازار . محل ترمینال .نارضایتی عمومی از عملکرد کارکنان شهرداری . واگذاری پست بسیار حساس مسولیت شهرسازی به برادر بی تجربه آقای شهردار. تعیین قیمت های کارشناسی هدایت شده برای املاک و اخذ عوارض خلاف قوانین از مودیان شهرداری که مشمول جرایم مندرج در ماده 600 قانون مجازات اسلامی است .
عقد معامله مشروط با ارایه استعفا نامه برای کسب پست شهرداری با رئیس شورای وقت آقای شیر محمدلی بنا بر مکتوبه شخص شهردار و تایید آقای شیرمحمدلی.
شورای شهر نباید تعلل کند.
0 #13 پاسخ به محمد رضام.امین اعضاء 1394-01-06 02:36
شورای شهر هر زمان که بی کفایتی و عدم سلامت کار و ناهماهنگی در شهردار مشاهده کند وظیفه دارد وی را عزل کند . با توجه به رانت ویژه افرادی که شهرداری را حیاط خلوت دفتر خود می دانند از جمله آقایان (ش.ا) که بدون پروانه همزمان چند مجتمع تجاری را بدون پروانه شروع کرده و 100 در 100 زمین را ساخته است و بعد از 7 ماه آقای شهردار برایش با عوارض سال قبل پروانه صادر کرده آن هم بدون پرداخت عوارض . بلکه عوض زمینهای کنار برج قابوس که در عوض آن هم به مالکین زمین ها از مغازه هایی که به لطف شهردار بدون پروانه شروع کرده و یا هنوز شروع نکرده معوض کرده است . حال این ساختمانهای دارای خلاف به ماده 100 نمی رود . حتی هنوز پارکینگهای آن مشخص نیست . همان پارکینگهایی که جناب آقای مصطفی به آن اشاره کرده است یعنی شهرداری پارکینگهایی که آقای (ش.ا) بالای دوطبقه تجاری خواهد ساخت را هرکدام 25 میلیون تومان ازش بخرد . در حالی که شهرداری از دیگران 18 میلیون تومان میگیرد . اینها موضوع سوالات شورای شهر است . در حالی که مردم عادی به خاطر کوچکترین ساخت در ماده 100 تخریب می گیرند و یا جریمه سنگین نداشتن پارکینگ ، افراد نزدیک آقای قزلجه از هر جریمه ای معاف هستند . شورای شهر بیش از این تعلل نکند.
البته من شنیده ام آقای قزلجه گفته است میتواند کاری کند که شورا منحل شود. از ایشان بعید نیست!!! چرا که شورای شهر، ائتلاف و حرکت مردم و یاشولی ها برایش هیچ اهمیتی ندارد. فقط و فقط اهداف سیاسی و منافع شخصی . در غیر این صورت به قولی که در میان یاشولی ها داده بود پایبند می ماند.
0 #12 موافقستایش 1394-01-05 12:43
باسلام
با نظر آقای آق کاملا موافقم مخصوصا قسمتی که گفته شهروندان شيعه و سنى گنبد از عملكرد شوراى شهر و مهندس قزلجه است رضایت دارند شايد براى نخستين بار است كه اكثريت شهروندان مناطق مختلف شرق، غرب، شمال و جنوب شهر گنبد از عملكرد يك شهردار و شوراى شهر ابراز رضايت مى كنند. در چنين شرايط مطلوبى عزل شهردار منطقى به نظر نمى رسد و همچنین این جمله : برخى از سئوالات و انتظارات شوراى شهر از مهندس قزلجه بسيار كلى، موضوعاتى قديمى، همه‌گير و چند وجهى است و به جرأت مى توان ادعا كرد انجام آن ها در توان يك شهردار، چه مهندس قزلجه و چه هر شخص ديگر و حتى هيچ شوراى شهرى هم نيست.
به راستی که شورای شهر با این آن سوالات همه شهروندان را نا امید کردند.
0 #11 تشکر از منصور آقمهدی 1394-01-04 16:41
از اقای منصور اق تشکر میکنم که حرفهای دل بسیاری از شهروندان را در رسانه مطرح کردند.شورای شهر بایداز مطرح کردن چنین سوالاتی خجالت بکشند.
0 #10 پاسخ به مصطفیاحمد 1394-01-04 16:13
پس نامه ای که مهندس قزلجه به شورای شهر زده و گفته استعفا نامه فاقد اعتبار است آن را انکار میکنید؟؟جناب شما اطلاعاتت کافی نیست و خیلی مسائل هست که فعلا صلاح نیست بیان شودچون اگر ان مسائل بیان شود قطعا شورا منحل میشود.
0 #9 پاسخ به م.امین اعضاءمحمدرضا 1394-01-04 14:58
اولا شورای شهر اگر میخواست آرامش مردم را حفظ کند در چنین موقعیتی اقدام به برکناری شهردار نمیکردند پس خیالتان از این بابت راحت انها به فکر ارامش مردم نیستند-دوما آنها برای شفاف سازی حرفی ندارند که بخواهند شفاف سازی کنند چون از هرجهت نگاه کنید مقصر هستند.درضمن آنها (شورای شهر) کارغیر قانونی انجام دادندو پای خودشان گیر است.
0 #8 چرا شورای شهر سکوت می کندم.امین اعضاء 1394-01-03 22:14
در صحبتی که با بعضی از اعضای شورای شهر داشتیم متوجه شدم که آقایان به زعم خود به منظور حفظ آرامش و اتحاد و انسجام جامعه از اظهار نظر و در واقع دفاع از خود در مقابل هجمه های مدافعان شهردار پرهیز میکنند . بر اساس مستنداتی که در دستشان است و با توجه به آن از شهردار سوُال کرده اند هر فرد منصفی به ایشان حق می دهد اما چرا موضوع را رسانه ای نمی کنند ؟
در جواب گفتندما تلاش می کنیم در درجه اول آرامش جامعه و بعد حیثیت افراد حفظ شود اما اگر ایشان این را نمی خواهند ابتدا با حضور خبرنگاران و مردم بصورت پرسش و پاسخ بصورت علنی استیضاح شده سپس از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .
از نظر بنده شورا حق ندارد مصالح عمومی را فدای منافع یک شخص کند و باید هرچه زود تر در جامعه اطلاع رسانی و شفاف سازی کند .
0 #7 پاسخ به محمد رضامصطفی 1394-01-03 21:00
در اینکه آقای قزلجه در میان یاشولی به شورا ها گفته شما می توانید استعفای بنده را در دستور کار قرار دهید و یا گفته شورا با شهدای گمنام مخالف است که شکی نیست . اما در ارتباط با سوالات باید عرض کنم بعضی از سوالات باید دقیقا موشکافی شوند . برای مثال تقدیم زمین یک میلیارد تومانی شهرداری به سازندگان تحت حمایت بعضی از اعضای شورا و پیشنهاد خرید پارکینگهای آقای ... به قیمت 25 میلیون تومان در حالی که هزینه اجرای (حذف)هر پارکینگ 18/600 میلیون تومان برای دیگران است . شورای شهر در این مورد که از پاسخ سوالات شخردار هم قانع نشده است باید شفاف سازی کند.
0 #6 پاسخ به ا.شمساییمحمدرضا 1394-01-01 15:56
همانگونه شورای محترم سوالات پیش پا افتاده ای مطرح کردند شما هم با حرفهایتان باعث خنده ی ما میشوید.اگر مهندس قزلجه چنین حرفایی زده باشد آیا فرماندار و استاندار که ترکمن نیستند از مهندس قزلجه حمایت میکنند؟چرا انها از فارس حمایت نمیکنند؟؟؟؟جواب بسیار ساده است اولا مهندس قزلجه چنین حرفایی نزده و نمیزنددوما در حال حاضر چه شیعه و چه سنی همه از او حمایت میکنند آنهم بخاطر عملکرد مثبتش نه چیز دیگری...
0 #5 انتقاداز شورارضا 1394-01-01 14:57
حالا اگرم هم فرض کنیم مهندس قزلجه به هر قيميتى مى‌خواسته است كه بر كرسى شهردارى تكيه بزندبازهم ایشان کار غیر قانونی انجام نداده است.ولی شورای شهر که بعد از استیضاح ناموفق نتوانسته شهردار را عزل کنددست به کار غیر قانونی زده اندو این حرکت انها جرم محسوب میشودو مسئولین باید رسیدگی کنند.
درضمن شورای شهر بدانند دیگر مردم پشتیبان آنها نیست.چگونه ما به آنها اعتماد کنیم؟
0 #4 آسفالت و شهرسازی کار شوراست یا شهردار؟مهمان 1393-12-29 23:01
آقای قزلجه زحمات زیادی برای شهر گنبدکشیده و خیلی هم از شهردار های قبلی بهتر عمل کرده البته این با وجود یازده شورای ائتلاف قابل پیش بینی هم بوده... اما به گفته اعضای شورا بیش از نیمی از برنامه های اولویت بندی شده برای سال 93 هنوز انجام نشده خیلی از خیابانها و آسفالتهایی که شورا مصوب کرده و براشون بودجه تعیین کرده و در سال 93 باید اجرا میشده حتی کلنگ‌زنی نشده... اما در عوض آسفالت و جدول کشی معابری نسبتا خالی از سکنه و شبهه انگیز و بدون مصوبه شورا که خارج از برنامه ریزی بودجه شورا بوده آسفالت و جدول کشی شده... این جزو سوالاتی بوده که شورا از شهردار نموده اما بی پاسخ مانده ...!!!
0 #3 تشویش اذهان عمومی یعنی چه ؟ا.شمسایی 1393-12-29 11:59
رفتار آقای قزلجه بسیار عجیب است .ایشان در جمع یاشولی ها اعلام کردند در صورتیکه حتی دو نفر عضو شورا از عملکردش ناراضی باشند میتوانند استعفای ایشان را اجرا کنند. ظاهرا این حرف را هر بار که شورا ازایشان استیضاح کرده اند تکرار کرده است اما بعد از اقدام شورای شهر به همه جا و شورا نامه زده که از استعفا انصراف داده است و استعفا نامه را آقای شیر محمدلی به زور از ایشان گرفته است و دست به دامان استانداری و فرمانداری شده است .
در مورد پارک جنگل مصنوعی کنار مزار شهدای گمنام هم وقتی شورائیان از صرف بودجه فضای سبز مناطق محروم برای آنجا به عملکردش ایراد گرفته اند همه جا بین دولتی ها گفته شورا با آباد کردن مزار شهدای گمنام مخالف است. همچنین وقتی شورای شهر ایشان را استیضاح کرد همه جا بین ترکمن ها شایع کرد که شورا میخواهد من را برداشته یک فارس جای من بگذارد .
این کار شهردار دروغ گفتن به مردم و یاش اولیها است و اگر واقعیت داشته باشد یعنی تشویش اذهان عمومی.
0 #2 استیضاح شهردارع-شیرمحمدلی 1393-12-28 20:40
باید استیضاح شهردار در صحن شورا به صورت علنی در حضور خبرنگاران با ارائه مستندات انجام میشده. اما به درخواست مکرر قزلجه شهردار و وساطت یاش اولی ها این کار صورت نگرفته و شورای شهر برای حفظ آرامش اذهان عمومی ترجیح داده اند که استیضاح شهردار را به تعویق بیاندازند.
شهردار میگوید : استعفای از پیش تنظیم شده را به رئیس شورای دوره اول ارائه کرده است و متعهد شده ولو حتی 2 نفر از اعضای شورا از وی ناراضی باشند شهرداری را رها خواهند کرد... سوال اینجاست آقای حاج مجید قزلجه آیا کرسی شهرداری اینقدر گرم و نرم است که حالا 7 نفر ناراضی از عملکرد شما در شورا هست اما با چنگ و دندان آنرا حفظ کرده اید... بهتر نیست شهردار و مجری خوبی به جای شما که تعامل با شورا داشته باشد جایگزین شده و امور معوقه شما را که باید در سال 93 اجرا میشدند حداقل در سال 94 انجام رساند. در پایان امیدواریم آقای شهردار هرچه زودتر از خرشیطان به زیر آیند و در مقابل اعضای شورا با لجاجت بیهوده باعث تفرقه بیش از این نشوند. و برای شورای شهر که منتخبین مردم و یاش اولیها هستند آرزوی توفیق و همبستگی بیشتر دارم...
0 #1 انتقاد از شورا و شهرداریاش اولی - شهروند 1393-12-28 20:20
سلام - شهروندان عزیز اشتباه شورا این است که به صورت قاطع عمل نمیکنند، شهرداری که درست عمل نکرده و باعث عقب ماندن پروژه های عمرانی و فرهنگی شهر شده باید بدون تأخیر عوض بشه. مگه شورا منتخب ما مردم نیست - شورا وکیل مردم است. شورا بدون واهمه باید قاطعانه عمل کنند نه اینکه 4 نفر موافق خرابکاریهای شهردار باشد 7 نفر بخواهد عزل کند... بهتر است هرچه زودتر 11 نفر شورا به رأی و اعتماد مردم پاسخ بدهند و با همبستگی و وحدت خودشان یک رأی شده و شهردار خوبی برای شهر انتخاب کنند تا این همه دود به چشم مردم بی نوا نرود ...

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner001

Berenj Jahed

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Telgeram