mehrnoush najafi raghebتورکمن نیوز - اخبار اجتماعی ایران: یک عضو کارزار انتخاباتی برای پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی با اشاره به لزوم شکل گیری پویش پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی، گفت: واقعیت این است که محیط زیست و میراث فرهنگی دو حوزه ای هستند که متأسفانه در جامعه ما بسیار مهجور مانده اند و صرفاً اینگونه تلقی می شود که حمایت از این دو حوزه یک جور سانتیمانتالیزم است و کسانی که مدافعان میراث طبیعی و فرهنگی هستند به مثابه ی افرادی بدون دغدغه و مشکلات اقتصادی و شغلی و... شناخته می شوند، درحالیکه این نگاه ناشی از بینش سطحی نسبت به این دو مقوله و تأثیر آنها در فرایند توسعه و پیشرفت جامعه است.

مهرنوش نجفی راغب در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: نیک می‌دانیم محیط زیست از شاخص های اصلی توسعه پایدار بوده و میراث فرهنگی هر کشور نیز گذشته از اینکه میراث جهانی تلقی می شود و معرف فرهنگ و تاریخ یک سرزمین است، می تواند از زیرساخت های اقتصادی یک کشور نیز باشد.

وی تصریح کرد: بدیهی است که توجه به این دو حوزه، صرفاً کار فعالان اجتماعی نیست و نیازمند توجه در بخش کلان تر، یعنی قانونگذاری و نهادهای اجرایی و نظارتی دولتی و حاکمیتی است.

مجلس در تصویب قوانین مرتبط با محیط زیست و میراث فرهنگی نقش اساسی دارد
این فعال میراث فرهنگی و محیط زیست ادامه داد: در این میان، نقش نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از نظام حاکمیتی کم اهمیت نبوده و چه بسا بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

نجفی راغب اضافه کرد: مجلس، قوه قانونگذاری است، بنابراین در تدوین و تصویب قوانین مرتبط با محیط زیست و میراث فرهنگی نقش اصلی و اساسی دارد.

این عضو هیئت مؤسس پویش پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی با بیان اینکه قوانین ناقص و یا ناکارآمد نیاز به بازنگری و اصلاح دارد که این مهم در اختیار و وظیفه نمایندگان مجلس است، تصریح کرد: بنابراین چنانچه نمایندگانی با دغدغه در این دو حوزه و آشنا به مباحث فوق وارد مجلس شوند، قطعاً تأثیر به سزایی در تصویب و پیگیری قوانین مرتبط خواهند داشت.

وی گفت: نگاه نماینده حامی این دو حوزه، نسبت به طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس، با کسی که هیچ بینشی نسبت به محیط زیست و میراث ندارد کاملاً متفاوت است.

این کنشگر مدنی افزود: گذشته از این، نمایندگان مجلس دارای نفوذ و قدرت چانه زنی و رایزنی با نهادهای دولتی اعم از وزارتخانه ها در سطح کشور و استانداری های و نهادهای دولتی در استان ها هستند که می توانند در راستای رفع مشکلات و پیگیری مباحث موجود در این زمینه ها کمک مؤثری باشند.

نجفی راغب خاطرنشان کرد: چه بسا کم نبوده اند نمایندگانی که در پیگیری طرح های ضد زیست محیطی در استان های خود متأسفانه پیشقدم بوده اند و یا درخصوص احداث جاده و تخریب جنگل ها و منابع طبیعی اقداماتی مصرانه داشته اند.

مطالبه سازی و حساس سازی جامعه نسبت به محیط زیست و میراث فرهنگی
این فعال میراث فرهنگی و محیط زیست تأکید کرد: درحالیکه چنانچه نمایندگانی که دارای نگاهی کلان تر هستند و توسعه ی پایدار را با توجه به محیط زیست و میراث فرهنگی باور داشته باشند در مجلس حضور یابند، علاوه بر آنکه از توان و پیشنهادات نیروهای داوطلب و سازمان های مردم نهاد فعال در این دو حوزه بهره خواهند برد، با نگرشی نوین به طرح های عمرانی و زیر ساختی در استان ها توجه خواهند داشت.

این عضو کارزار انتخاباتی برای پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی، هدف دیگر پویش را مطالبه سازی و حساس سازی جامعه نسبت به محیط زیست و میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: براین اساس، شهروندان حتی در روستاها و شهرهای کوچک نیز توجه به این دو مقوله را از کاندیداها می توانند طرح مطالبه کنند.

وی ادامه داد: در واقع سطح مطالبات– مثلاً: از درخواست آسفالت و...- که اصلاً هم در حیطه وظایف نماینده مجلس نیست و کاری کاملاً اجرایی است باید تغییر یافته و مطالبات از سطح صرفاً منفعت فردی به منفعت اجتماعی ارتقا پیدا کند.

نجفی راغب گفت: شهروندان باید باور داشته باشند که مخالفت با قطع درختان و حفظ باغات و یا مبارزه با آلودگی آب ها، کارهای شیکی نیستند بلکه نیاز واقعی جامعه و سلامت همگان در آن نهفته است و باید این ها مطالبات اصلی همه مردم شوند.

بسیاری از کاندیداهایی که مورد نظر پویش بوده اند در بسیاری از استان ها، فعلاً تأیید نشده اند
پویش با وجود حداقلی کاندیداهای حامی میراث فرهنگی و طبیعی در انتخابات حضور خواهد داشت
این عضو هیئت مؤسس پویش پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی این کارزار انتخاباتی از سوی هیئت های نظارت در استان ها گفت: متأسفانه به دلیل رد صلاحیت گسترده ای که در هیأت های نظارت صورت گرفته، بسیاری از کاندیداهایی که مورد نظر پویش بوده اند در بسیاری از استان ها، فعلاً تأیید نشده اند و البته امیدواریم با رایزنی دولت و بررسی دوباره شورای نگهبان جمع زیادی از ایشان به عرصه انتخابات بازگردند.

وی تأکید کرد: در هرصورت پویش از ادامه کار بازنخواهد ایستاد و با وجود حداقلی کاندیداهای حامی میراث فرهنگی و طبیعی در انتخابات حضور خواهد داشت و سعی می شود نمایندگانی که پیشینه ی مثبتی در دو حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست را ندارند را نیز به مردم معرفی نماید که بار دیگر شاهد حضور آنها در مجلس نباشیم.

لزوم حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و قانون گذاری
عضو هیئت مؤسس پویش پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش این کارزار انتخاباتی برای حضور هرچه بیشتر زنان در مجلس آینده اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف قانونگذاری در کشور ما این است که یا از نظرات جامعه ی زنان استفاده نمی شود و یا استفاده از دیدگاه های زنان در حداقل است.

مهرنوش نجفی راغب تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات کلان که در برخی وزارتخانه ها و سازمان ها گرفته می شود به دلیل فضای مردانه و مدیریت صرف مردانه ای که وجود دارد بدون اخذ نظرات زنان است و یا مانند مجلس فعلی که تنها 8 زن نماینده حضور دارند از حداقل توانمندی زنان استفاده می شود و برهمین اساس قطعاً نوعی قوانین و آیین نامه هایی تصویب می شود که عمدتا بدون توجه به خواست ها و مطالبات زنان است و یا دید جنسیتی در آنها لحاظ نمی گردد.

این فعال حقوق زنان افزود: به دلیل همین قوانین ناقص(از جهت عدم توجه به نیمی از جامعه) به ویژه در حوزه خانواده و یا قوانین کیفری و یا کار و تأمین اجتماعی است که شاهد افزایش مشکلات لاینحل در جامعه می باشیم.

زنان موضوع قوانین نوشته شده مردان هستند
حضور زنان در عرصه سیاست گزاری و تصمیم گیری های کلان کشور ضروری است
وی تصریح کرد: قوانینی که مردان نوشته اند و آن را تصویب کرده اند و تقریباً مردان هستند که دارند اجرا می کنند، درحالیکه «زنان» موضوع این قوانین اند.

نجفی راغب افزود: یا به طور مثال با نگاهی کوتاه به برنامه های توسعه کشور در طول سالیان گذشته می بینیم که به نیازهای اساسی زنان توجه نشده است.

وی ادامه داد: حتی برنامه های توسعه اول و دوم از لحاظ توجه به زنان بسیار ضعیف ارزیابی می شود و موضوع زنان تنها به عنوان زیرمجموعه ای از کنترل جمعیت مورد توجه بوده است، و یا در برنامه پنجم توسعه موارد مهمی همچون: طرح مبارزه با خشونت علیه زنان، توسعه اماکن و زیرساخت های ورزشی برای زنان، طرح جامع توانمندسازی و...، اصلاً در نظر گرفته نشده و عملاً از دید برنامه ریزان وقت، غیر مهم تشخیص داده شده و حذف شده اند! حال که موارد فوق از اساسی ترین نیازهای جامعه زنان می باشد.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه واقعیت این است که امروزه بحث منابع انسانی از موضوعات محوری و کلیدی توسعه است، افزود: آموزش و پرورش منابع انسانی و استفاده از توان و ظرفیت آن هم برای دستیابی به پیشرفت، ضروری است و می دانیم که در هیچکدام از نظریات توسعه نیز، منظور از منابع انسانی تنها مردان نیستند.

وی افزود: بنابراین حضور زنان در عرصه سیاست گزاری و تصمیم گیری های کلان ضروری است، و قطعاً جامعه ای که  از اندیشه و توان نیمی از نیروی خود بهره نمی گیرد همواره در پله های ابتدایی  درجا خواهد زد.

 

زنان عمدتاً از ابزارهای قدرت محروم هستند
این حامی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا زنان می توانند برای کسب جایگاه سیاسی موفق باشند، گفت: متأسفانه از آنجا که مشارکت سیاسی و حضور در عرصه حاکمیتی و مدیریتی، تاریخچه ای با چهره ی مردانه دارد، تغییر این شرایط به سمت حضور بیشتر زنان در عرصه ی سیاسی و اجتماعی کمی سخت خواهد بود.

وی با ذکر آمارهایی از حضور واقعی زنان در عرصه های قانونگذاری و اجرایی کشور تصریح کرد: در حال حاضر میزان حضور زنان در پست های مدیریتی کشور کمتر از یک درصد است، و در 8 دوره مجلس به طور میانگین تنها 3% نمایندگان زن بوده اند، همچنین از ابتدای انقلاب تنها یک وزیر زن در کابینه حضور داشته و در طول 36 سال گذشته نیز هیچ استانداری زن نبوده است.

نجفی راغب تأکید کرد: زنان عمدتاً از ابزارهای قدرت که منابع مالی، رسانه و حمایت پررنگ احزاب سیاسی است محروم بوده اند و حالا باید در شرایطی نابرابر برای کسب قدرت سیاسی با مردان رقابت کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در شهرهایی که بافت سنتی هنوز بر آن حاکم است حادتر است؛ اگرچه متأسفانه نگاه فرودستی به زنان در حوزه مدیریتی و سیاسی حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ و حتی بعضاً از سوی مردان دارای تحصیلات و پست های عالی نیز وجود دارد.

زنان باید در عرصه های اجرایی و قانونگزاری حاضر شوند
احزاب سیاسی در لیست های انتخاباتی نام زنان توانمند را از قلم نیندازند
این فعال حقوق زنان اضافه کرد: بنابراین تغییر این نگاه، هم همت خود زنان را می طلبد که با انگیزه و اعتماد به نفس در عرصه حاضر شوند و هم یاری مردانی که دارای بینش برابری طلبی هستند به ویژه احزاب سیاسی که در لیست های انتخاباتی نام زنان توانمند را از قلم نیندازند و همپای کاندیداهای مرد، زنان را نیز حامی باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در حفظ حقوق زنان جامعه ایرانی گفت: رسانه ها نیز نقش بسیار اساسی ای هم در تغییر فرهنگ و هم در حمایت زنان محروم از ابزارهای قدرت ایفا می کنند.

لزوم پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی زنان
نجفی راغب به لزوم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق سیاسی زنان اشاره کرد و گفت: کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب 1952 سازمان ملل اولین سند بین المللی است که به صراحت و به طور ویژه خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی است و در سه ماده اول به مهم ترین حقوق سیاسی یعنی: حق رأی برابر زنان و مردان، حق صلاحیت انتخاب شدن زنان برای تمام هیأت های منتخب عمومی در شرایطی برابر با مردان و بدون هیچ تبعیض، حق صلاحیت زنان به منظور تصدی سمت های عمومی در شرایط برابر با مردان مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.

این عضو هیئت مؤسس پویش پاسداری از میراث طبیعی و فرهنگی تأکید کرد: با وجود اجرایی شدن این کنوانسیون از سال 1954، دولت ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به این کنوانسیون نپیوسته است!

تبعیض مثبت برای زنان هیچ تعارضی با قانون اساسی ندارد
در آینده ای نزدیک شاهد حضور چشمگیر زنان توانمند در پست های کلیدی کشور خواهیم بود
این وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با تأکید بر اینکه تبعیض مثبت برای زنان در راستای به دست آوردن جایگاهی برابر با مردان در جامعه می تواند تاحدودی راهگشا باشد، تصریح کرد: به هرحال باید پذیرفت که در طول سالیان، زنان به دلایل باورهای غلط بیشتر مورد آسیب و عقب ماندگی در حوزه های مختلف قرار گرفته اند و برای اینکه بتوانند همپای مردان از شرایطی برابر در عرصه رقابت برخوردار شوند لازم است در مواردی تبعیض مثبت قائل شویم و این، هیچ تعارضی با قانون اساسی هم ندارد.

وی افزود: در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که: ... از آنجا که زنان در دوره طاغوت مورد ستم بیشتری قرار گرفته اند، استیفای حقوق آنها بیشتر خواهد بود.

مهرنوش نجفی راغب در پایان گفت: امیدوارم زنان بسیاری در سراسر کشور که دارای تحصیلات و پیشینه ی علمی و کاری ممتازی هستند و رد صلاحیت شده و یا نامه عدم احراز دریافت داشته اند، به انتخابات بازگردند و باور دارم که اگر هم نه اکنون، اما در آینده ای نزدیک شاهد حضور چشمگیر زنان توانمند در عرصه های قانونگذاری(مجلس و شوراها) و پست های کلیدی مدیریتی و سیاسی کشور خواهیم بود؛ چرا که زنان سرزمینم توانمندند و شجاع، و شایستگی حضور در بالاترین جایگاههای سیاسی، علمی و اجتماعی و... را دارند.

مطالب مرتبط:

پورقاز: به دنبال تثبیت جایگاهم در تیم‌ملی هستم

بی‌توجهی به پروژه‌های مهم ریلی تا اصرار بر خرید گسترده ریل خ

احتمال حمله به قطر پیش از عید فطر

بازگشت محمد علی کلی به رینگ/آلبوم دیده نشده مسابقات بوکس

ادای احترام مسئولان قضایی گلستان به آتش نشانان

انتخابات در استان گلستان سربازرس ندارد/ واگذاری امکانات دولت

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner ArzanSara

Banner001

Irandokht

Berenj Jahed

bamdad3

English Lerner

Type Daneshjoei2

 Amlak istanbul

 

NewsGonbad Log

 

Kanal Telgeram