Mashad Tn 14اجتماعی - تورکمن‌نیوز: درمنطقه مهرآباد مشهد به کوچه‌ها اصطلاحا میلان گفته می‌شود.

بچه های خردسال درچند روزگشت وگذارم ازکوچه ها و خیابان های حوالی مسجد جامع اهل سنت توحید مهرآباد می دانستند که خبرنگاری با دوربین همراهش به کسبه وبازاریان سرکشی کرده وازآن ها عکسبرداری می کند. پس فرصت را غنیمت شمرده وحوالی صبح وعصرداخل محلات می چرخیدند تا بلکه گذرشان به خبرنگاردوربین به دست افتاده وعکسی به یادگاری بگیرند.

آبان ماه درمهرآباد به ماه تمیزکردن گل زعفران معروف است وکمترخانواده ای را می توان یافت که درخانه به صورت دسته جمعی گل زعفران پاک نکنند. به این ترتیب که نخ های زعفران ازبین شاخه های آن بیرون کشیده می شود.کارسخت وطاقت فرسایی که همه اندام های بدن را به کارمی گیرد.

روزی که بنده به مهرآباد رسیدم پاک کردن گل زعفران کیلویی 5هزارتومان بود وتوسط چند عامل پخش کننده بین خانواده ها تقسیم می شد.درمنزل یکی ازاقوام نزدیک به نام حسین ساکن شده وازصبح دومین روزوپس ازآن که گزارش نمازجمعه را به آدرس سایت ارسال کردم ،به گشت وگذاردرمیان بازاری ها پرداختم ودراولین گام وارد مغازه تعمیرپشتی رضا نظام دوست شدم.
بنا به گفته خودش 23 سال بود که کارتعمیر پشتی می کرد وعقیده داشت پشتی دیگرمانند سابق دربین مردم استفاده ندارد وآنها مبل را جایگزین پشتی کرده اند.رضا مردم اهل سنت مهرآباد را متدین و زندگی شان را مسالمت آمیزمی دانست.
به مغازه پشتی فروشی جوانی به نام سعید سالاری رسیدم.حدودا 10 سال سابقه فروشندگی داشت.زمانی که 5 سال بیشترنداشت ازترکمنستان به ایران کوچ کرده بودند.سعید هم ازبودن درمهرآباد اظهاررضایت کرده ومی گوید:دراین جا هرکسی به حرفه خودش مشغول است .اما در زندگی معنوی ساکنین نوعی وابستگی به هم وجود دارد وباعث می شود تا مردم ازاوضاع واحوال هم باخبر باشند.
حاج غلام رخشانی نیز با 60 سال سن صادرات پشتی می کرد.اوعضوثابت جمعیت مسجد جامع توحید بود وبه نظرمی رسید پشتی فروشی را دراولویت دوم برنامه روزانه اش قرارداده است. کم کم به این نتیجه رسیدم که شغل اکثر ترکمن‌های مهرآباد پشتی دوزی و صادرات این محصول است و البته خوارو بارفروشی, نانوایی, ساندویجی, خیاطی و... به طور معمول به چشم می‌خوردند.

پاک کردن گل زعفران طی روزها وشب های آبان ماه با گرمی خاصی ادامه داشت.اوایل شب زمان رسیدن بارازتربت حیدریه بود و زن‌ها سبد به دست به خانه‌های عوامل توزیع کننده رفت و آمد می‌کردند. گل زعفران هرچند محصولی نیست که بشود آن را برای دوشب متوالی پاک نشده گذاشت (زیرا باعث پژمردگی زعفران می‌شد) با این حال خانواده‌ها اکثرا ازکمی دستمزد گلایه مند بودند.اول شب به اتفاق حسین به مسجد جامع اهل سنت مشهد درکوی رضاییه رفتیم. اما آن شب مولوی خوش دوست امام جمعه مسجد را ندیدیم. صبح روزسوم با همراهی و راهنمایی حاج عمو(نورمحمد حسینی عضو هیات امنای مسجد جامع اهل سنت توحید مهرآباد)به خدمت مولانا ابراهیم فاضلی مدیرحوزه علمیه شورک مالکی رسیدیم.به گرمی ما را تحویل گرفت وساعتی را درنزد ایشان بسربردیم. نشست خوب ومفیدی بود.سرکشی به کسبه وبازاریان را درسومین روزنیزادامه دادم.
علی رخشانی هم به حرفه فروش پشتی اشتغال داشت و35 سال است که درمهرآباد زندگی می کند.می گفت:همنام اسم پدربزرگش علی پهلوان است که سال ها پیش به دلیل کمونیستی بودن نظام شوروی سابق وجبهه گیری آنها برعلیه اسلام به ایران آمده بود.توضیح داد که آن زمان شناسنامه مرسوم نبوده است ومردم به دلیل کشتی گیربودن پدربزرگش به وی لقب پهلوان داده و اورا به همین عنوان می شناختند.
  ارازمراد راد زاده وپسرش محمد هم داخل یک کارگاه کوچک زیرزمینی پشتی دوزی می کردند.صادرات شان به داخل کشورانجام می شد.ارازمراد قبلا دراطراف تربت جام ساکن بوده است.مانند سایربازاریان مخالفتی با گرفتن عکس نداشت.از وی وپسرش چند عکس گرفتم.قرارشد درفرصتی به منزلش درهمان نزدیکی  رفته وازیک دارقالی هم دیدن کنم.

به سرای سید عبدالله نقشبندی رفتم وازمراسم ختم خواجگان گزارش تهیه کردم.هنگام عصرتعدادی ازجوان ها درمحوطه خاکی زمین مهرآباد مشغول تمرین والیبال بودند.دو نفر هم این طرف تیله بازی می کردند.به قصد عکس برداری دوربین را ازقابش درآورد وآماده شکارلحظه ها کردم.آن دوابتدا تعجب کرده وعلت راجویا شدند.

توضیح که دادم مشتاق شده وبازی شان را ازسرگرفتند.به سراغ تماشاچیان تیله بازی که کمی دورترروی جدول بتنی نشسته بودند رفتم.ازمیان شان با ارازمحمد ارجمند ازرازجرگلان هم صحبت شدم.او37 سال قبل به واسطه تشویق برادرش کشاورزی را رها کرده وبه مشهد آمده بود.مانند همه ارادت خاصی به مسجد ونمازجماعت داشت.

پس ازخواندن نمازعصرازحافظ سرکوهی مصاحبه گرفتم.دربیرون مسجد حاج عمو را دیدم وقرارشد روزچهارم به حوزه علمیه حضرت امام(ره) نورسابق برویم.درموعد نمازمغرب به مسجد برگشتم وسپس به منزل ارازمراد راد زاده رفتم تا ازدارقلی دیدن کنم.
خوشبختانه بود وبنده را به اتاق دارقالی هدایت کرد.طی 15 دقیقه ای که آنجا بودم همسرش که دراتاق دیگربود نمی خواست از وی روی دارقالی عکس بگیرم.لذا دخترکوچکش صدف پشت دارنشست تا تصویرگرفته شده مستند ترجلوه کند.
با مولوی خوش دوست تلفنی گرفتم وخواستم قرارملاقاتی را تعیین نماید.شیرین وجالب حرف می زد.انگارکه شنونده حرفهای نوه اش باشد مرتب قربان صدقه ام می رفت.حسین برای شام تماس گرفت.بلافاصله راه افتادم ورسیدم.بعد ازشام حاج عموبا اهل بیت,پسردیگرش حسن آقا به اتفاق خانم,دامادشان جواد با خانواده,برادربزرگ جواد وهمسایه با اهل عیال هم به ما پیوستند تا جمع صمیمی گل زغفران پاک کن ها تکمیل شود.تا دیروقت بساط گل زعفران پهن بود.اول صبح بیدارشدم.بیرون هوای دل چسب وخنکی جریان داشت.با حاج عموبه حوزه علمیه حضرت امام(ره) رفتیم.

یک ساختمان دو طبقه نسبتا بزرگ درجنب خیابان بود.طلاب آن جا شخصی به نام محمد یعقوب سامانی معاون آموزشی واداری حوزه را مسوول انجام کارخبروگزارش معرفی کردند.حاج عمو شماره سامانی را ازآن ها گرفته وچند بارتماس گرفت.ظاهرا قسمت نبود زیارتش کنیم.تا اذان ظهرهنوزفرصت باقی بود.به دیدارمولوی محمد مقدسی امام جمعه مسجد جامع رسول الله(ص) رفتیم.ایشان سرظهرآمد وپس ازنمازضمن معرفی خودم,معرفی نامه سایت را به وی نشان دادم ومصاحبه انجام شد.
گفتگو با محمد یعقوب سامانی را به فردا موکول کرده وبعدازظهربه مهرآباد برگشتیم.اهل بیت حاج عمو آب گوشت دیزی مانند تهیه کرده بود که داخل کاسه های سفالی سرسفره آورد.ازهرلحاظ بهترازدیزی های بیرونی وبسیارخوش طعم شده بود.پس ازنهار داشتیم برنامه شب را مرورمی کردیم که محمد یعقوب سامانی تماس گرفت.
گویا صبح آن روزبرای انجام کارضروری درجایی بوده وامکان پاسخگویی به تلفن را پیدا نکرده است.دعوت کرد تا سرشب به حوزه علمیه برویم.به دلیل کوتاه بودن روزها فرصت چندانی تا شب نبود.بعد ازنمازعصرحاج عموبا دفترودستک دم درآماده حرکت شده بود.بدون لحظه ای فوت وقت ماشین گرفته وراه افتادیم.تقریبا اول شب بود که به مقصد رسیدیم.
محمد یعقوب سامانی 26 ساله وبسیارانرژیک بود.دولیسانس گرفته بود وکارشناسی ارشد می خواند.تا پیش ازنمازعشاء مصاحبه را تمام کردیم وبه مهرآباد برگشتیم.شب خبردادند که اجرت پاک کردن گل زعفران افزایش پیدا کرده وبه 6هزارتومان رسیده است.عوامل پخش به دلیل حجم بالای محصول,با انواع حربه های ممکن گل های بیشتری را درمیان مشتریان خود تقسیم می کردند.

روز پنجم شد. درمحله به دیدن حبیب رخشانی رفتم.گفت که اصالت گنبدی دارد.می گفت:قبلا ساکن تربت جام بوده وازاین که درمهرآباد زندگی و کارمی کرد راضی بود. الله مراد سالوری نیزبا وانت پیکانش کارمی کرد.با وی گفتگوی چند دقیقه ای داشتم.ازکارم حرف زدم وفوراعلاقمند به همکاری شد. شماره باجناقش عطامراد درتربت جام را دراختیارم گذاشت و گفت درصورت سفربه آن جا می‌توانم ازوی کمک بخواهم.

الله مراد همچنین توضیح داد که اهل سنت مهرآباد در اعیاد اسلامی به خانه های یکدیگر رفته وفرا رسیدن عید را به هم تبریک می گویند.حدود عصربه  خانه رمضان مصطفایی یکی دیگرازافراد فامیل رفتم. اوچند ماهی بود که در یک مجتمع 20 طبقه تازه سازکارگری می‌کرد. شدیدا خسته بود و می‌گفت اصلا تعطیلی ندارد و ضمنا به جز مهندسین پروژه, کارگران برای بالا وپایین رفتن ازساختمان حق استفاده از آسانسور را نداشتند از این روآن‌ها مجبور می‌شدند برای آوردن حتی یک ابزار کوچک هم تمام آن 20 طبقه را ازطریق پله ها رفت وآمد کنند!!
شب هنگام عازم مسجد رضائیه شدم. نیازی به راه بلد نبود وتنهایی رفتم. بین راه بودم که ازگوشی موبایل حسین این پیامک رسید:اجرت پاک کردن گل زعفران 7هزارتومان شد. مهرآبادی‌ها امیدوار بودند که درادامه مبلغ به 8 هزار و9 هزارتومان هم برسد. مولوی خوش دوست با احترام مرا به دفترش دعوت کرد. ابتدای تحصیلات حوزوی را دراطراف گنبد گذرانده بود. شاید اوتنها آخوند ترکمنی بود که درشهردیگربه جناب مولوی شهرت داشت. بعد ازنمازعشاء با وی خداحافظی کرده و به مهرآباد برگشتم. درشب بازگشتم به مبداء مهرآبادی‌ها یک شب گل زعفران پاک کنی دیگر را درپیش روداشتند. کاری که 45 روزی همه را درگیر و مشغول خودش می‌کرد. پیش ازحرکت به زیارت امام رضا رفتم وحرف هایی که درهرجایی نمی شود بازگو کرد را ازاعماق دلم به زبان آوردم.
(با تشکر از نورمحمد حسینی (حاج عمو) و حسین حسینی که در طول این سفرهمکاری صمیمانه داشتند.)
منبع: اساس نیوز - خبرنگار: طاهرجانی

 

مطالب مرتبط:

آغاز پرتودهی گندم به صورت پایلوت در گلستان

گرامیداشت هفته درختکاری با غرس نهال در شرکت گاز استان گلستان

۲۴فوت شده و ۶۰زائر مفقودی اهل سنت هستند/گلستان بیشترین جانبا

قتل مدیر گروه تلویزیونی جِم در ترکیه/ ترور با ۲۷ گلوله/ عکس

نشست فرماندار گرگان با سرمایه‌گذاران در خصوص بررسی مشکلات حو

گزارش تصویری مراسم اهدای 2000 سند بنیاد علوی به مردم کلاله

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner001

Berenj Jahed

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Telgeram